Lồng thép chất lượng và bảo quản lồng thép, cách sử dụng lồng thép

Admin
18, tháng 2, 2017

 

             Giới thiệu về lòng thép

Compact folding wire container is good working tool for your warehouse and factory. Unique design enables containers to be collapsed easily 3-4 second, folds flat to save space and shipping cost. Open mesh construction provides excellent visibility of contents, easy inventory control. Stacking legs permits handling by forklift or pallet truck; And hinged lid and padlock for security. Drop gate easy access when stacked. Optional dolly base makes your container mobile.

             Lồng trữ hàng container (Wire container) xếp gọn là công cụlàm việc tốt nhất chonhà kho và nhà máy của bạn. Thiết kế độc đáo cho phép bạn có thể gấp gọn hoặc mở ramột cách dễ dàngsau 3-4giây, gấp phẳng để tiết kiệm không gian và chi phí khi vận chuyển. Mở lồng lưới cho phép bạn có thể sắp xếp hàng được nhanh chóng, dễ dàng kiểm soát hàng tồn kho. 
 

           Các chân đế cao nên áp dụng dược khi dùng cho xe nâng tay và xe nâng có động cơ, thiết kế như mộtpalletthép dạng lồng lưới.Cácbản lềnắp và có khóa mócđảm bảo an toànCác lồng thép có thể dễ dàng đượcxếp chồng lên nhau. Tùy chọn với bánh xe di động làm cho lồng thép có thểdi độngđược khi cần di chuyển bằng tay.

Viết bình luận: