Pallet nhựa| Ba lét | Ballet nhựa loại đặc biệt|Tải trọng nặng| pallet tải trọng nhẹ | pallet nhựa tải trọng trung bình | Ballet kích thước lớn

Tổng cộng có 90 sản phẩm

Lưới Danh sách

GT4 144 . 113 1440*1130*140MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GT4 130 . 110 1300*1100*150MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GT4 126 . 95 1260*950*140MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GT4 129 . 97 1200*970*140MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GT4 120 . 60 1200*600*150MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GT4 110 . 110R 1100*1100*150MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GT4 110 . 100 1100*1000*140MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GT4 110 . 90 1100*900*140 (150)MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GO4 130 . 110 1300*1100*150MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ