Pallet nhựa| Ba lét | Ballet nhựa loại đặc biệt|Tải trọng nặng| pallet tải trọng nhẹ | pallet nhựa tải trọng trung bình | Ballet kích thước lớn

Tổng cộng có 90 sản phẩm

Lưới Danh sách

PALLET NO 13. 1000*800*140MM

Model Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) ...

Liên hệ

PALLET NO 12. 1160*1100*140MM

Model Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) ...

Liên hệ

Pallet nhựa NO 11. 1200*1100*140MM

Model Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) ...

Liên hệ

Pallet nhựa no 10. 1000*900*140MM

Model Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) ...

Liên hệ

PALLET NO 9. 1250*1100*140MM

Model Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) ...

Liên hệ

PALLET NO 7-1. 1200*1000*150MM

Model Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) ...

Liên hệ

PALLET NHỰA 2 MẶT TẢI TRỌNG NẶNG. MODEL: PALLET NO 5

Model Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) ...

Liên hệ

Pallet 1200 x 1200 x 140

Model Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) ...

Liên hệ

Pallet 1100 x 1100 x 140

Model Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) ...

Liên hệ