Pallet nhựa| Ba lét | Ballet nhựa loại đặc biệt|Tải trọng nặng| pallet tải trọng nhẹ | pallet nhựa tải trọng trung bình | Ballet kích thước lớn

Tổng cộng có 90 sản phẩm

Lưới Danh sách

GT4F 145 . 120 1450*1200*150MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GT4F 145 . 113 1450*1130*150MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GT4F 142 . 111D 1422*1118*118MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GT4F 141 . 111 1415*1110*118MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GT4F 142 . 112 1420*1120*118MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GT4F 140 . 110 1400*1100*150MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GT4F 135 . 110 1350*1100*150MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GT4F 130 . 130 1300*1300*150MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ

GT4F 130 . 110 1300*1100*150MM

Model Kích thước ngoài: Dài * Rộng * Cao (mm) ...

Liên hệ